Szukaj
Close this search box.

Regulamin

01 Look Dodaj i ważność niniejszych warunków

Sklep Look Add jest zarządzany przez firmę Flier Brilmode B.V. Kapelhoek 20 3833 BW Leusden. Flier Brilmode B.V. jest zarejestrowana pod numerem Izby Handlowej 32114532.

Tylko niniejsze warunki mają zastosowanie do sprzedaży naszych towarów. Wszystkie inne warunki mają zastosowanie tylko po naszej oficjalnej zgodzie. Sprzedajemy towar wyłącznie odbiorcom końcowym oraz w normalnych ilościach domowych.

02 Zawarcie umowy

Prezentacja naszego towaru wymaga złożenia zapytania w postaci formularza zamówienia. Kliknięcie „Wyślij formularz zamówienia” na ostatnim etapie procesu zamawiania oznacza, że złożyłeś wiążące zamówienie na produkty znajdujące się w Twoim koszyku. Gdy Twoje zamówienie dotrze do nas, natychmiast otrzymasz automatycznie wygenerowane potwierdzenie zamówienia przez e-mail.Potwierdzenie to nie stanowi jeszcze wiążącej umowy kupna.Umowa kupna wchodzi w życie dopiero po dostarczeniu towaru.

Partner umowny:

Flier Brilmode B.V.
Kapelhoek 20
3833 BW LEUSDEN

03 Przyjęcie Zamówienia

Wiążące zamówienie wchodzi w życie, gdy uzupełnisz wszystkie informacje niezbędne do realizacji umowy, potwierdzisz akceptację niniejszych warunków i klikniesz „Wyślij zamówienie”. Do czasu kliknięcia tego przycisku możesz nadal zamawiać i zmieniać dane z nim związane . Zastrzegamy sobie prawo do przyjęcia zamówienia. Flier Brilmode podejmuje decyzję. Jeśli zamówienie nie zostanie zrealizowane, zostaniesz o tym niezwłocznie poinformowany e-mailem. Potwierdzenie odbioru nie stanowi umowy kupna, potwierdzenie odbioru potwierdza jedynie, że otrzymaliśmy Twoje zamówienie.

04 Rozmiar zamówienia

Zamówienia można składać tylko w normalnych ilościach domowych

05 Dostawa i koszty dostawy

Zamówiony towar zostanie dostarczony pod adres podany w formularzu zamówienia. Jeśli jeden lub więcej produktów zostanie wyprzedanych w momencie składania zamówienia, nie możemy przyjąć Twojego zamówienia. W takim przypadku niezwłocznie powiadomimy Cię e-mailem. Oferujemy bezpłatną wysyłkę dla zamówień od 29,00 €. Koszty wysyłki w wysokości 2,50 € zostaną doliczone do zamówień o wartości poniżej 29 €.

06 Płatność

Wszystkie ceny artykułów w sklepie internetowym zawierają już podatek VAT. Możesz wybierać spośród różnych metod płatności: karta kredytowa (Visa, MasterCard), PayPal, DIRECTebanking (dostępne tylko w Austrii i Belgii), iDEAL (dostępne tylko w Holandii), Bancontact, Sofort banking, Giropay, S€PA Pamiętaj, że umowy z Twoją instytucją kredytową lub innymi instytucjami mogą skutkować dodatkowymi kosztami za przelewy elektroniczne, prowadzenie rachunku rozliczeniowego itp.

07 Prawo własności

Do czasu pełnej zapłaty przedmioty należą do nas.

08 Prawo do odstąpienia od umowy

Zawiadomienie o anulowaniu

Prawo do odstąpienia od umowy

Masz prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni. Okres anulowania wygasa po 14 dniach od dnia, w którym Ty lub osoba trzecia (wskazana przez Ciebie i inna niż kurier) fizycznie odebrałeś przedmioty. Aby skorzystać z prawa do anulowania, musisz nas o tym poinformować

Flier Brilmode B.V.
Kapelhoek 20
3833 BW LEUSDEN
The Netherlands
+31 (0)33 494 8962
e-mail: info@lookadd.com
o Twojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy poprzez jednoznaczne oświadczenie (tj. pismo wysłane pocztą, faksem lub e-mailem). Do zachowania terminu w przypadku odstąpienia wystarczy wysłanie korespondencji dotyczącej prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy. Konsekwencje anulowania Jeśli anulujesz niniejszą umowę, zwrócimy Ci wszystkie płatności, w tym koszty dostawy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z innego rodzaju dostawy niż najtańsza oferowana przez nas standardowa dostawa), bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od daty dostawy.dzień, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrotu pieniędzy dokonamy przy użyciu tej samej metody płatności, której użyłeś w początkowej transakcji, chyba że zostało to wyraźnie uzgodnione z nami; w żadnym wypadku nie należy uiszczać żadnych opłat w wyniku zwrotu. Możemy poczekać ze zwrotem pieniędzy, aż otrzymamy produkty lub dostarczysz nam dowód zwrotu produktów, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Zwracasz lub przekazujesz przedmioty do 

Flier Brilmode B.V.
Kapelhoek 20
3833 BW LEUSDEN
The Netherlands
bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym powiadomiłeś nas o anulowaniu niniejszej Umowy. Termin jest zachowany, jeśli zwróciłeś rzeczy przed upływem terminu 14 dni. Ponosimy koszty zwrotu rzeczy. Ponosisz odpowiedzialność za spadek wartości artykułów tylko wtedy, gdy jest to wynikiem działań, które okażą się szkodliwe dla charakteru, cech i funkcjonowania artykułów

09 Gwarancja

Okres gwarancji ustawowej wynosi 2 lata i rozpoczyna się z chwilą otrzymania przedmiotów. W tym okresie naprawiamy wszystkie usterki objęte warunkami gwarancji. Możesz zlecić naprawę wady lub zażądać dostarczenia rzeczy wolnej od błędów, chociaż prawo wyboru jest ograniczone przepisami prawa. Jeśli wymiana towaru okaże się niemożliwa, możesz odstąpić od umowy sprzedaży lub przyjąć rabat. Roszczenie o odszkodowanie dotyczy wyłącznie wymiany uszkodzonych przedmiotów, a nie odszkodowania/wymiany przedmiotu, który już próbowałeś naprawić. W przypadku, gdy błąd wystąpi w ciągu 6 miesięcy od dostawy, istnieje bardzo duża szansa, że ten przedmiot już wykazał błąd podczas zakupu. Jeśli błąd pojawi się po upływie 6 miesięcy od dostawy, kupujący musi udowodnić, że błąd był już obecny w momencie dostarczenia przedmiotu.

10 Polityka prywatności

Wszystkie dane osobowe są zawsze traktowane jako ściśle poufne. Twoje dane osobowe będą wykorzystywane w celu optymalnej realizacji zamówienia, dostarczenia towaru, świadczenia usług oraz obsługi płatności. Dlatego przekazujemy Twoje dane autoryzowanym usługodawcom oraz w razie potrzeby firmom stowarzyszonym W celu realizacji płatności niezbędne dane są przechowywane zarówno na naszym serwerze, jak i serwerach firm, które są upoważnione do obsługi płatności. Ponadto dane takie jak imię i nazwisko, data urodzenia i adres zostaną przekazane usługom finansowym w celu weryfikacji Twojej zdolności kredytowej i kredytowej. Otrzymujemy informacje o Twojej historii płatności i wartości prawdopodobieństwa na podstawie procesów matematycznych i statystycznych oraz za pośrednictwem danych adresowych. W ramach dochodzenia w sprawie Twojej zdolności kredytowej korzystamy z danych prawdopodobieństwa i historii płatności. Dane prawdopodobieństwa opierają się na procesach matematycznych i statystycznych, które zawierają dane adresowe i inne informacje. Na podstawie tych informacji podczas składania zamówienia będziesz mieć możliwość wyboru metody płatności. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat ochrony danych. Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

11 Konwencja ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów

Obowiązuje prawo holenderskie. Traktat ONZ jest wykluczony.

12 Rozstrzyganie sporów online

Niniejszym informujemy klientów o istnieniu europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów, która może być wykorzystywana do pozasądowego rozwiązywania sporów. Europejską platformę internetowego rozstrzygania sporów można znaleźć tutaj: http://ec.europa.eu/odr

13 Dane identyfikacyjne emitenta

Flier Brilmode B.V.
Kapelhoek 20
3833 BW LEUSDEN
The Netherlands
+31 (0)33 494 8962
e-mail: info@lookadd.com
KvK 32114532
VAT NL815574745B01I HAVE

A LOOKADD

I WANT

A LOOKADD