Algemene voorwaarden

01 Look Add en de geldigheid van deze algemene voorwaarden

De Look Add Shop wordt beheerd door Flier Brilmode B.V. Kapelhoek 20 3833 BW Leusden. Flier Brilmode B.V. is geregistreerd onder nummer KvK 32114532.

Enkel deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van onze koopwaar. Alle andere algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing na onze officiële goedkeuring.

Wij verkopen enkel koopwaar aan eindgebruikers en in normale huishoudelijke hoeveelheden.

02 Sluiting Overeenkomst

De presentatie van onze koopwaar vraagt om een koopaanvraag in de vorm van een bestelformulier. Een klik op “Bestelbon verzenden” in het laatste stadium van het bestelproces betekent dat u een bindende bestelling hebt geplaatst voor de producten in uw winkelwagen. Wanneer uw bestelling ons heeft bereikt ontvangt u onmiddellijk een automatisch gegenereerde bevestiging van de bestelling per e-mail Deze bevestiging vertegenwoordigt nog geen bindende aankoopovereenkomst De aankoopovereenkomst treedt pas in werking bij de bezorging van de koopwaar.

Contractuele partner:
Flier Brilmode B.V.
Kapelhoek 20
3833 BW LEUSDEN

03 Aanvaarding van de Bestelling

Een bindende bestelling treedt in werking wanneer u al de gegevens hebt ingevuld die nodig zijn om een overeenkomst te voltooien, de aanvaarding van deze algemene voorwaarden hebt bevestigd en geklikt hebt op “Bestelling verzenden” Totdat u op deze toets hebt geklikt kunt u nog altijd uw bestelling en de gegevens die hiermee verband houden wijzigen.

Wij behouden ons het recht een bestelling te aanvaarden. Flier Brilmode neemt de beslissing. Wanneer een bestelling niet wordt uitgevoerd word u onmiddellijk hiervan op de hoogte gebracht per e-mail. De ontvangstbevestiging vormt geen aankoopcontract, de ontvangstbevestiging bewijst enkel dat we uw bestelling hebben ontvangen.

04 Ordergrootte

Bestellingen mogen enkel in normale huishoudelijke hoeveelheden geplaatst worden

05 Bezorging en Bezorgkosten

De bestelde koopwaar worden bezorgd op het adres dat vermeld werd op het bestelformulier.

Indien één of meerdere artikelen uitverkocht zijn ten tijde van de bestelling kunnen we uw bestelling niet aanvaarden. In dat geval zullen we u onmiddellijk per e-mail verwittigen.

Wij bieden gratis verzending voor bestellingen vanaf 29 euro. Verzendkosten van € 2,50 worden toegepast op orderwaarden onder 29 euro.

06 Betaling

Alle prijzen bij de artikelen in de online Shop zijn reeds inclusief btw.

U kunt kiezen uit verschillende betaalmethodes: creditcard (Visa, MasterCard), PayPal, DIRECTebanking (enkel beschikbaar voor Oostenrijk en België), iDEAL (alleen beschikbaar voor Nederland), Bancontact, Sofort banking, Giropay, S€PA

Merk op dat de overeenkomsten met uw kredietinstelling of andere instellingen mogelijk zorgen voor extra kosten bij een elektronische overschrijving, het aanhouden van een betaalrekening, enz.

07 Eigendomsrecht

Tot op het moment van volledige betaling behoren de artikelen aan ons.

08 Wettelijk annuleringsrecht

Kennisgeving van annulering
Annuleringsrecht

U heeft het recht deze overeenkomst zonder reden te annuleren binnen de 14 dagen. De annuleringstermijn verloopt na 14 dagen vanaf de dag dat u, of een derde partij (door u aangesteld en ander dan de koerier), de artikelen fysiek in ontvangst hebt genomen. Om het annuleringsrecht uit te voeren moet u ons op de hoogte brengen
Flier Brilmode B.V.
Kapelhoek 20
3833 BW LEUSDEN
The Netherlands
+31 (0)33 494 8962
e-mail: info@lookadd.com
over je beslissing om deze overeenkomst te annuleren en dit aan de hand van een duidelijke verklaring (dwz. een brief per post, fax of e-mail). Om bij annulering tegemoet te komen aan de deadline is het voldoende om uw correspondentie aangaande het uitvoeringsrecht van annulering te verzenden voordat de annuleringstermijn is verlopen.

Gevolgen van annulering
Wanneer u deze overeenkomst annuleert zullen we al uw betalingen terugstorten, inclusief de bezorgkosten met uitzondering van de extra kosten afkomstig van het type bezorging anders dan de goedkoopste standaardbezorging door ons aangeboden), zonder onnodig uitstel en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag dat u ons informeerde over de annulering van deze overeenkomst. Wij voeren de terugbetaling uit via dezelfde betaalmethode die u heeft gebruikt bij de initiële transactie, behalve wanneer het met ons uitdrukkelijk is overeengekomen; u moet in geen geval kosten betalen als gevolg van een terugbetaling. Mogelijk wachten wij met de terugbetaling totdat we de artikelen hebben ontvangen of totdat u ons bewijs heeft geleverd over de retournering van de artikelen, wanneer dit eerder is. U retourneert de artikelen naar of overhandigt ze aan
Flier Brilmode B.V.
Kapelhoek 20
3833 BW LEUSDEN
The Netherlands
zonder onnodig uitstel en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag dat u ons informeerde over de annulering van deze overeenkomst. De deadline is gehaald wanneer u de artikelen heeft geretourneerd voordat de periode van 14 dagen werd overschreden. Wij dragen de kosten voor het retourneren van de artikelen. U bent slechts verantwoordelijk voor een waardevermindering van de artikelen wanneer dit het gevolg is handelingen die nadelig blijken voor de aard, de kenmerken en werking van de artikelen

09 Garantie

Jouw garantietermijn bedraagt 1 jaar in verband met de kwetsbaarheid van het product en vangt aan bij de ontvangst van de artikelen. In deze periode herstellen wij alle defecten die onder de garantievoorwaarden vallen. U kunt het defect laten herstellen of vragen naar bezorging van een foutvrij artikel, hoewel het recht op keuze beperkt wordt door juridische voorwaarden. Indien een vervanging van het artikel onmogelijk blijkt kunt u de verkoopovereenkomst annuleren of een korting aanvaarden. De juridische schadeclaim is enkel van toepassing op de vervanging van beschadigde artikelen en niet op compensatie/vervanging van een artikel dat u reeds trachtte te repareren. In het geval er zich een fout voordoet binnen de 6 maanden na bezorging, is de kans zeer groot dat dit artikel reeds een fout vertoonde bij aankoop. Indien de fout zich meer dan 6 maanden na bezorging voordoet moet de koper bewijzen dat de fout al aanwezig was bij levering van het artikel.

10 Privacybeleid

Alle persoonlijke gegevens worden steeds als strikt vertrouwelijk behandeld. Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt voor een optimale uitvoering van de bestelling, om de artikelen te bezorgen, om diensten te leveren en betalingen te behandelen. Daarom geven we uw gegevens aan geautoriseerde service providers en, indien nodig, aan geassocieerde bedrijven

Ten behoeve van de verwerking van betalingen worden de benodigde gegevens opgeslagen op zowel onze server als de servers van de bedrijven die wij gerechtigd hebben de verwerking van betalingen af te handelen.

Bijkomend zullen gegevens zoals naam, geboortedatum en adres aan financiële diensten overhandigd worden om uw krediet en kredietwaardigheid te controleren.
Wij ontvangen informatie over uw betalingshistoriek en waarschijnlijkheidswaarde, gebaseerd op wiskundige en statistische processen en via adresgegevens.

Als onderdeel van het onderzoek naar uw kredietwaardigheid maken wij gebruik van waarschijnlijkheidsgegevens en uw betalingshistoriek. De waarschijnlijkheidsgegevens zijn gebaseerd op wiskundige en statistische processen die adresgegevens en andere informatie bevatten. Gebaseerd op deze informatie krijg je de keuze uit betaalmethodes bij het bestellen.

Lees onze Privacybeleid voor bijkomende informatie over gegevensbescherming. Het Privacybeleid vormt een integraal onderdeel van deze Algemene Voorwaarden.

11 VN-verdrag inzake overeenkomsten voor de Internationale verkoop van goederen

Nederlandse wetgeving is van toepassing. Het VN-verdrag is uitgesloten.

12 Online geschillenoplossing

We informeren klanten hiermee over het bestaan van het Europese online platform voor geschillenbeslechting, dat kan worden gebruikt voor het buiten de rechtbank oplossen van geschillen.
U vindt het European online platform voor het beslechten van geschillen hier: http://ec.europa.eu/odr

13 Verstrekker identificatiegegevens

Flier Brilmode B.V.
Kapelhoek 20
3833 BW LEUSDEN
The Netherlands
+31 (0)33 494 8962
e-mail: info@lookadd.com
KvK 32114532
VAT NL815574745B01

I HAVE

A LOOKADD

I WANT

A LOOKADD